Leerlingen van Piter Jelles YnSicht overhandigden afgelopen vrijdag een symbolische cheque van €1250,- aan mevr. Gerda Suripatty van de Stichting Sauwa. Net voor de kerstvakantie hadden de leerlingen op school een kerstmarkt georganiseerd, waarbij dit bedrag werd binnengehaald.

De stichting Sauwa heeft als doel om op het eiland Haruku, behorende tot de Zuid Molukken, het dorp Oma te steunen. Deze steun bestaat uit het opzetten van onderwijs in dit dorp, waarbij allerlei educatieve projecten, zoals het leren lezen van kinderen en het trainen van ‘voorleesmoeders’ worden bekostigd.

Op de foto wordt de cheque overhandigd door: Rezin Sarraroy, Jeremy Konings, Folkert Veldman, Marleen v.d. Meulen, Amber Jongsma, Denise Struik, Amerins Dijkstra, Danique Klunder, Arnold Kloetstra en Mohammed Slevany.


Het volgende wil ik onder jullie aandacht brengen. Zoals jullie misschien wel weten, ben ik al enige tijd actief bezig met geld te genereren voor projecten op de Zuid Molukken en met name voor het dorp Oma, waar mijn ouders vandaan komen en een deel van hun leven gewoond hebben. Het laatste project was de taman baca (leertuin) die gerealiseerd is mede met financiële steun van NCDO en WILDE GANZEN.

Op dit moment zijn we bezig met een vervolgproject, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van vrouwen en kinderen en het dorpsbestuur. De sociaal maatschappelijke positie van vrouwen moet verbeterd worden en hier zijn de educatieprogramma's op gericht.

Vrouwen zullen in staat worden gesteld om deel te nemen aan de economische dorpsontwikkeling. Educatie aan kinderen, in het bijzonder het lezen, wordt op verschillende manieren gestimuleerd en vormt ook een belangrijk onderdeel van dit vervolgproject.
Lees meer..

*klik om te vergroten


Op donderdag 10 december werd weer de jaarlijkse kerstmarkt op Piter Jelles YnSicht georganiseerd. Ieder jaar kiest de school een ‘goed doel’ waar de opbrengst van de verschillende activiteiten aan wordt geschonken. Dit keer was het goede doel de Stichting Sauwa.

Wat hebben de leerlingen van YnSicht gedaan om de kerstmarkt weer succesvol te laten verlopen?

De leerlingen van handel en administratie verzorgden dit jaar de pr. Zij hadden een flyer ontworpen die vervolgens door hen werd verspreid. Daarnaast hadden zij diverse kleine kraampjes verzorgd, waar allerlei producten werden verkocht, zoals zelfgemaakte hapjes en sieraden. De jongens en meisjes van consumptief regelden de catering in de vorm van een luxe snackbar met diverse hapjes. Bij de kraam op de gang waren de zelfgemaakte kerststollen en suikerbroden ook niet aan te slepen. De leerlingen van bouwtechniek hadden allerlei zelfgemaakte stoeltjes, krukjes en vogel- en voederhuisjes gemaakt.
Lees meer..
Stichting SAUWA is in 1989 opgericht. Sauwa is een waterbron in het dorp Oma.

De stichting heeft als doel:

Bevordering contact

Het bevorderen van de contacten tussen de jongeren en ouderen uit het dorp Oma (Haruku-Indonesië) en die in Nederland, om de eigen identiteit en cultuur te behouden

Ondersteuning

Het ondersteunen van initiatieven van het dorp Oma op het gebied van duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Organiseren

Het organiseren van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten over ontwikkelingssamenwerking. Met culturele en sociaal- maatschappelijke aspecten van de Molukken, toegespitst op Oma Haruku.